ORiTB

Struktura organizacyjna Ośrodka Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej

1. Zarząd OW PZiTB http://www.pzitb.com.pl
2. Dyrektor
Aleksandra Kielar
3. Rzeczoznawcy
Budowlani
Sanitarni:
  • wod-kan, CO, CW, Gaz-wewnętrzne
  • Sieci zewnętrzne
  • Kotłownie i wymienniki ciepła
Elektryczni:
  • Siła i światło
  • sieci i instalacje wewnętrzne
4. Geotechnicy i Hydrolodzy
5. Mykolodzy
6. Kosztorysanci
Wyceny Inwestycji
Rozliczenia finansowe
7. Architekci
Urbaniści
Obiektów
Wnętrz
8. Inspektorzy nadzoru
Szybki kontakt

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej

Adres siedziby
ul. Czackiego 3/5 pokój 205, 208
00-043 Warszawa


(22) 636-92-49
biuro@oritb-pzitb.pl