ORiTB

Oferta

Przedmiotem naszej działalności są:

  • ekspertyzy, opinie, orzeczenia techniczne
  • badania geotechniczne gruntów
  • nadzory techniczne - budowlane, sanitarne i elektryczne
  • przeglądy okresowe i kontrole stanu technicznego obiektu z wpisami do książek obiektu
  • program robót inwestycyjnych, remontów, modernizacji, nadbudów
  • doradztwo techniczne przetargów
  • bezpłatne porady w zakresie budownictwa

Szybki kontakt

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej

Adres siedziby
ul. Czackiego 3/5 pokój 205, 208
00-043 Warszawa


(22) 636-92-49
biuro@oritb-pzitb.pl