ORiTB

O nas

Ośrodek nasz działa od 1962 roku i skupia specjalistów z terenu Warszawy, ze wszystkich uczelni i jednostek naukowo –badawczych, dzięki temu zlecane nam tematy realizowane są przez najbardziej kompetentnych fachowców i ekspertów w poszczególnych specjalnościach budowlanych lub związanych z budownictwem.

Do tej pory realizowane przez naszych rzeczoznawców ekspertyzy, opinie, wyceny i projekty dotyczyły wszystkich zagadnień związanych z budownictwem: m. in. nadbudów, stanów technicznych obiektów, zawilgoceń, rozliczeń budów, przeglądów gwarancyjnych i okresowych itp.

Nasze opracowania są podstawą do roszczeń na drodze sądowej. Wykonywaliśmy ekspertyzy i opinie oraz niezbędne rozwiązania projektowe, przeglądy okresowe dla:

  • Budownictwa mieszkaniowego dla osób prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni, Zarządów Nieruchomości itd.
  • Obiektów zabytkowych i sportowych
  • Obiektów przemysłowych, bankowych i handlowych
  • Obiektów oświatowych, naukowych
  • Obiektów użyteczności publicznej

Środki wypracowane przez Ośrodek wspomagają działalność statutową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Szybki kontakt

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej

Adres siedziby
ul. Czackiego 3/5 pokój 205, 208
00-043 Warszawa


(22) 636-92-49
biuro@oritb-pzitb.pl