ORiTB

O nas
ORiTB prowadzi działalność w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego itp.
Oferta
ORiTB oferuje usługi w zakresie:
  • przygotowania wstępnego budżetu inwestycji
  • weryfikacji dokumentacji technicznej i kosztorysowej
  • wsparcia w wyborze rozwiązań technicznych
Kontakt
Adres siedziby
ul. Czackiego 3/5 pokój 205, 208
00-043 Warszawa

(22) 636-92-49
biuro@oritb-pzitb.pl

Aktualności na stronie 24.05.2022r. INFORMACJA Ośrodek począwszy od 1 czerwca przenosi się do siedziby Oddziału Warszawskiego PZITB w budynku NOT – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego PZITB

ul. Czackiego 3/5 pokój 205, 208
skr. pocztowa 14
00-043 Warszawa